yandex_etiket

SIK SORULAN SORULAR

Uygulama Hakkında

Biz, PRACTİCA Bilişim Ve Müşavirlik ortak girişimi olarak 2017 yılından bu yana İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı ve İstihdam Teşvik Danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

TeşvikPro bir istihdam teşvikleri analiz uygulamasıdır. Uygulama, istihdam ve teşvik yapısına göre teşvik analizini yapmakta ve istihdam teşviklerinden optimum düzeyde yararlanılmasını sağlanmaktadır.

TeşvikPro uygulaması, bu temel fonksiyonuna ilave olarak işverenlerin beyanname dönemi öncesinde borcunun bulunup bulunmadığı, raporlu çalışan varsa bu çalışanla ilgili “istirahat süresinde çalışmadı” bildirimlerinin yapılıp yapılmadığı, teşviklerden hatalı/yersiz yararlanma durumunun olup olmadığı, asgari ücret desteğinde ortalama sigortalı sayısının kontrolü, bir önceki aydan devreden çalışanlardan bildirimi unutulan olup olmadığı gibi ilave kontrolleri de yapmaktadır.

TeşvikPro'nun ihtiyaç duyduğu veriler KVKK kapsamında Practica Bilişim ile müşteri arasında imzalanacak protokol çerçevesinde üst düzey güvenlik tedbirleri ile muhafaza edilmektedir.

Evet. TeşvikPro'ya kaydınızı tamamladıktan sonra, her firmanız için bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz demo uygulamamızdan faydalanabilirsiniz.

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı departmanımız alanında uzman ekibi ile birlikte, istihdam teşviklerinin kontrolünün yanı sıra işçi-işveren ilişkilerinden ve işveren ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki münasebetlerinden kaynaklanan sorunlarda, çözüm odaklı bir anlayışı ile danışmanlık hizmeti vermektedir. Güncel mevzuat değişiklikleri günlük takip edilerek kayıtlı müşterilerimiz, sirküler yazılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

TeşvikPro uygulaması dinamik bir anlayışla kendini sürekli geliştirmektedir. Çalışma hayatına yeni teşviklerin dahil edilmesi durumunda uygulama yeni teşvike göre hızla güncellenmektedir. Bu güncellemeler dolayısıla herhangi bir ek ücret talep edilmemektedir.

TeşvikPro, SGK İş yeri dosyası bazında ve sigortalı sayısına göre değişkenlik arz eden dinamik bir ücret politikası uygulamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

TeşvikPro teşvik analizi yaparken analizi yapılan dönem itibari ile yürürlükte olan tüm istihdam teşviklerini dikkate almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

TeşvikPro uygulaması, oldukça basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Web tabanlı çalışan uygulamaya, bilgisayar, tablet veya akıllı telefonla erişilebilmektedir.

TeşvikPro uygulamasına web üzerinden kişisel şifre ile eriştekten sonra Teşvik onay ve diğer süreçler için e-bildirge şifresi ile SGK ekranlarına Login olunması gerekmektedir. Onaylama işlemleri ile birlikte Teşvik listeleri otomatik olarak çekilmekte ve TeşvikPro'ya yüklenecek bildirgede kayıtlı sigortalılara göre teşvik analizi yapmaktadır. Süreç Nasıl Çalışır Detaylı bilgi için tıklayınız.

TesvikPro Web tabanlı olma özelliği sayesinde, talebe göre yine uzman ekibimizin gözetiminde firma lokalinde de kullanılabilmektedir. Bu husustaki eğitim ve destekler ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Teşvik Maddeleri

5 PUANLIK İNDİRİM

Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.

YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN SİGORTALILARA UYGULANAN PUANLIK İNDİRİM

Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalılar için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

İLAVE 6 PUANLIK PRİM İNDİRİM

Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalılar için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN TEŞVİK

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Cumhurbaşkanınca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ

Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

GENÇ, KADIN VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 - 31/12/2023 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2019 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

NORMALLEŞME DESTEĞİ

Pandemisi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine 30/6/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanmaktadır.

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 1/1/2019 ila 17/4/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle sigortalının prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpılması sonucu bulunan tutar kadar işverenlere prim desteği sağlanmaktadır. 12/1/2021 tarihli ve 3423 sayılı CK ile günlük destek tutarı 2021/Ocak ayından itibaren 53,67 TL olarak artırılmıştır.

ARTI İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ

2019/Ocak ila 2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere sigortalının prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar prim desteği sağlanmaktadır. 12/1/2021 tarihli ve 3423 sayılı CK ile günlük destek tutarı 2021/Ocak ayından itibaren 53,67 TL olarak artırılmıştır.

FAALİYETİNE ARA VERİLEN SEKTÖRLERE YÖNELİK TEŞVİK

1/4/2021 tarihi itibarıyla NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde 2021 yılı Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanması imkanı sağlanmıştır.

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİK

Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ HAKKINDA UYGULANAN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

SOSYAL HİZMETLERDEN FAYDALANAN ÇOCUKLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK

2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektör işverenleri tarafından Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK

26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınan, işe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunan, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz ve 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olanların Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Satın Alma

s