yandex_etiket

SİRKÜLER

Güncel SGK sirküler

SGK güncel bilgiler.

Çeklerin bankalara ibrazı ile icra ve iflas takipleri
Çeklerin bankalara ibrazı ile icra ve iflas takipleri

30.04.2021 ile 31.05.2021 tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracaktır.
#TesvikPro #SGK Teşvik #İstihtam Teşvik #Tesvik Hesaplama #SGK Tesvik Hesaplama

Detay

İsmail OTLUBEL - 15/05/2021


Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği Sürelerinin 30.06.2021 Tarihine Uzatılması
Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği Sürelerinin 30.06.2021 Tarihine Uzatılması

30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
#TesvikPro #SGK Teşvik #İstihtam Teşvik #Tesvik Hesaplama #SGK Tesvik Hesaplama

Detay

İsmail OTLUBEL - 14/04/2021


Kurumlar Vergisi Oranında Değişiklik
Kurumlar Vergisi Oranında Değişiklik

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 13 üncü maddeyle, %20 olan Kurumlar Vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için %25 ve 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır.
#TesvikPro #SGK Teşvik #İstihtam Teşvik #Tesvik Hesaplama #SGK Tesvik Hesaplama

Detay

İsmail OTLUBEL - 26/04/2021


İstirahat Raporlarının SGK'ya bildirim yükümlülüğü devam etmektedir
İstirahat Raporlarının SGK'ya bildirim yükümlülüğü devam etmektedir

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği, 30.09.2021 tarih ve 31614...
#TesvikPro #SGK Teşvik #İstihtam Teşvik #Tesvik Hesaplama #SGK Tesvik Hesaplama

Detay

İsmail OTLUBEL - 30/09/2021


İŞYERLERİNDE COVİD 19 İLE İLGİLİ ALINACAK YENİ TEDBİRLER
İŞYERLERİNDE COVİD 19 İLE İLGİLİ ALINACAK YENİ TEDBİRLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 02.09.2021 tarihinde tüm valiliklere gönderdiği Covid-19 tedbirlerini içeren yazı uyarınca, işyerlerinde karşılaşılabilecek sağlık...
#TesvikPro #SGK Teşvik #İstihtam Teşvik #Tesvik Hesaplama #SGK Tesvik Hesaplama

Detay

İsmail OTLUBEL - 07/09/2021


2021 yılı asgari ücret desteği
2021 yılı asgari ücret desteği

2021 yılı için öngörülen asgari ücret desteğine ilişkin 7333 Sayılı Kanun, 28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir...
#TesvikPro #SGK Teşvik #İstihtam Teşvik #Tesvik Hesaplama #SGK Tesvik Hesaplama

Detay

İsmail OTLUBEL - 28/07/2021


2022 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret
2022 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2022 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arası için tespit
#TesvikPro #SGK Teşvik #İstihtam Teşvik #Tesvik Hesaplama #SGK Tesvik Hesaplama

Detay

İsmail OTLUBEL - 17/12/2021


17256 ve 27256 Sayılı teşviklerde taahhüt ihlaline neden olacak işten çıkış kodları
17256 ve 27256 Sayılı teşviklerde taahhüt ihlaline neden olacak işten çıkış kodları

Bilindiği üzere 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Kanun ile çalışma hayatına, 2020 yılı Aralık ayı itibari ile, 17256 ve 27256 Teşvik ...
#TesvikPro #SGK Teşvik #İstihtam Teşvik #Tesvik Hesaplama #SGK Tesvik Hesaplama

Detay

İsmail OTLUBEL - 09/07/2021


Yılının İkinci Yarısında Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı
Yılının İkinci Yarısında Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca kamu personelini kapsayan mali ve sosyal haklar genelgesinin 07.07.2021 tarihinde yayımlanmasıyla beraber, memur...
#TesvikPro #SGK Teşvik #İstihtam Teşvik #Tesvik Hesaplama #SGK Tesvik Hesaplama

Detay

İsmail OTLUBEL - 09/07/2021


Fesih yasağının sona ermesi
Fesih yasağının sona ermesi

Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu maddesi uyarınca 17.04.2020 tarihinde başlayan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile en son 30.06.2021 tarihine kadar uzatılan FESİH YASAĞI uygulaması 01.07.2021 ...
#TesvikPro #SGK Teşvik #İstihtam Teşvik #Tesvik Hesaplama #SGK Tesvik Hesaplama

Detay

İsmail OTLUBEL - 01/07/2021


6486 sayılı teşvikte 2021 süre uzatımı
6486 sayılı teşvikte 2021 süre uzatımı

6486 sayılı Kanun teşviki olarak bilinen ve 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrası (ı) bendi uyarınca uygulanan 5 puana ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık...
#TesvikPro #SGK Teşvik #İstihtam Teşvik #Tesvik Hesaplama #SGK Tesvik Hesaplama

Detay

İsmail OTLUBEL - 25/02/2021


7256 sayılı Yapılandırma Kanunu (SGK Alacakları)
7256 sayılı Yapılandırma Kanunu (SGK Alacakları)

Bilindiği üzere, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
#TesvikPro #SGK Teşvik #İstihtam Teşvik #Tesvik Hesaplama #SGK Tesvik Hesaplama

Detay

İsmail OTLUBEL - 23/11/2020